top of page

İptal Politikası

1- İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Otel tarafından aksi belirtilmedikçe)

  • Rezervasyonun otele giriş tarihinden 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde; herhangi bir ücret alınmaz,

  • Rezervasyonun otele giriş tarihininden 7-29 gün öncesine kadar yapılan iptallerde; toplam tutarının %50’si tahsil edilir,

  • Rezervasyonun otele giriş tarihine 7 günden daha az zaman kaldığında yapılan iptallerde; toplam tutarının %100’ü tahsil edilir,

  • Otelden erken ayrılmalarda konaklama ücreti iade edilmez, rezervasyon toplam tutarının %100’ü tahsil edilir,

  • İadesiz yapılan rezervasyonlarda ücret iade edilmez; bu hallerde rezervasyon iptal talebinde bulunulur ise geçerliliği olmaz ve rezervasyon toplam tutarının %100’ü tahsil edilir. 

2- Rezervasyon bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmeyeceği gibi, otel tarafından yapılan indirimlerin de müşteriye iadesi söz konusu değildir.


3- Otel gerekli gördüğü durumlarda müşteriye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyon iptal edilip,  müşterinin ödediği ücretin tamamı müşteriye iade edilir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

4- Mücbir Sebepler

  • Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğal afetler, toplumsal olaylar, uluslar arası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto vb.  gibi sebeplerle otelin hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından otel sorumlu tutulamaz.

bottom of page