top of page

Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kappadoks Yönetimi ve Çalışanları olarak;

 • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin kalitesinden sorumlu olduğumuz bilinciyle ürün ve hizmet sunmak,

 • Misafirlerimizin istek, beklenti, ihtiyaç ve şikayetlerini araştırmak, bu doğrultuda hizmeti planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

 • Kalite anlayışı, misafir odaklılık, çevreye verilen önemin arttırılması, iş güvenliği ve gıda güvenliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın işlerini bilinçli, doğru ve güvenli bir şekilde yapmaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını temin edecek eğitim ve araçlar sağlamak,

 • Marka standartları doğrultusunda hizmet vermek ve ortaya çıkan hataları anında düzeltmeye yönelik bir yaklaşım göstermek,

 • Kaliteyi etkileyen faaliyetleri ölçülebilir hale getirmek, sonuçlarını değerlendirerek entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • Gıda, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı, hijyenik ve uygun ortamlarda, yasal mevzuat ve şartlara uygun çevreye zarar vermeden hizmet vermek,

 • Ürün ve hizmetlerimizi, kaynakları israf etmeden ve çevreye zarar vermeden yerine getirmek,

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit edip bunları en aza indirmek için sürekli çaba sarf etmek, ön görülemeyen olaylarla baş etmek üzere uygun acil durum planlarının yürürlükte olmasını sağlamak,

 • Yönetim olarak çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yürütmek,

 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansına ilişkin ölçülebilir amaçlar tespit etmek ve faaliyetlerimizi düzenli olarak gözden geçirmek,

 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin uygulanmasından tamamen sorumlu tutan ve tüm çalışanlara çevre, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uygun bir çalışma ortamı yaratılmasına imkân sağlamak,

bottom of page